Vážení studenti Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA)


Webová stránka Vám bude sloužit jako pomoc pro Vaši výuku mnou vyučovaných předmětů.

Zde najdete teorii, úkoly, řešení úkolů, řešení písemných prací a mnoho dalších informací pro Vaše úspěšné studium.

Přejít na stránky školy Přejít na online testy Přejít na rlink

Informace pro studenty


INFORMACE - - Domácí úkoly, písemné práce

*********************************************************************************
Sledujte zde úkoly a informace od vyučujících:
Listopad Jan, Hrstková Jana, Prokelová Vilma, Putnová Jana

*********************************************************************************
 Pročtěte si důkladně soubor na rlinku Vaší třídy
"Postup odevzdani domacich ukolu.pdf"
*********************************************************************************
"Aktuální úkoly pro studenty"
*********************************************************************************
!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Na spuštění "OnlineTestu" máte od jeho zahájení 20 minut, pak možnost spustit OnlineTest se automaticky ukončí !!!!
Spadne-li Vám internet během testu, můžete se znovu přihlásit a vpravo je tlačítko pokračovat v testu. Čas, ale stále běží od začátku spuštění testu !!!

*********************************************************************************
Odevzdávání DU již není přes leteckou poštu, ale přes českou "Uschovnu.cz". Postup odevzdávání je stejný jako dříve, (držte se pokynů při odevzdávání-viz postup v pdf na rlinku), NEMUSÍTE zadávat můj email, vygeneruje se URL na staženi, tu URL odešlete přes formulář na webové stránce - STEJNĚ JAKO DŘÍVE !!!!. *********************************************************************************
*********** DISTANČNÍ STUDIUM - 04.01.2021 - 15.01.2021 **********
********************************************************************************* ************************* DENNÍ STUDIUM ****************************
*********************************************************************************
Písemné práce (OnlineTesty)
11.01.2021 - 15.01.2021

Termíny a čas zahájení přezkoušení

Třída
Den
Pondělí
 11.01.2021
Úterý
 12.01.2021
Středa
 13.01.2021
Čtvrtek
 14.01.2021
Pátek
 15.01.2021
1.AC  xxx  xxx  xxx  xxx
11:40
OnlineTest
1.AE  xxx  xxx  xxx
12:35
OnlineTest
  xxx
1.AI  xxx  xxx  xxx  xxx
10:15
OnlineTest
2.AC  xxx  xxx
08:30
OnlineTest
  xxx  xxx
2.AE  xxx
08:30
OnlineTest
  xxx  xxx  xxx
2.AI  xxx  xxx
10:45
OnlineTest
  xxx  xxx
3.AC  xxx  xxx
12:30
OnlineTest
  xxx  xxx
3.AE  xxx  xxx  xxx  xxx
08:50
OnlineTest
3.AI  xxx  xxx  xxx
08:50
OnlineTest
  xxx
4.AC  xxx  xxx  xxx
11:40
OnlineTest
  xxx
4.AE  xxx
11:40
OnlineTest
  xxx  xxx  xxx
4.AI
12:30
OnlineTest
  xxx  xxx  xxx  xxx
*********************************************************************************
Písemné práce
18.01.2021 - 20.01.2021

Termíny a čas zahájení
písemných prací
Třída
Den
Pondělí
 18.01.2021
Úterý
 19.01.2021
Středa
 20.01.2021
1.AC
09:45
  xxx  xxx
1.AE
10:45
  xxx  xxx
1.AI  xxx  xxx
08:15
2.AC
08:15
  xxx  xxx
2.AE  xxx
08:30
  xxx
2.AI  xxx  xxx
10:45
3.AC  xxx  xxx
12:30
3.AE  xxx
09:45
  xxx
3.AI
13:00
  xxx  xxx
4.AC
14:10
  xxx  xxx
4.AE  xxx
11:40
  xxx
4.AI
12:30
  xxx  xxx
*********************************************************************************
********************************
DÁLKOVÉ STUDIUM **********************

DU01 - FYZ - 1DD s termínem odevzdání 10. 1. 2021 do 18:00 hod.
Odevzdání a hodnocení je součástí klasifikace za I. pololetí z předmětu. V případě neodevzdání bude klasifikace z předmětu FYZ - nedostatečně. *********************************************************************************
*********************************************************************************
"Neaktuální úkoly pro studenty"
*********************************************************************************
Informace pro distanční výuku v období od 05.10.2020 do 16.10.2020
Onlinevýuka začne příští týden, tj. v týdnu od 12.10.2020

*********************************************************************************
Na rlinku ve svých třídách v adresáři MAT/DistancniStudium najdete dokument obsahující 2 části:
V prvé části jsou příklady na procvičování probrané látky,
ve druhé části jsou příklady, které budou v týdnu od 12.10.2020 v onlinetestu.

Platí pro 1.,3. a 4.ročník
Začátkem příštího týdne se spojíme online přes MS Teams pro Vaše dotazy k příkladům z prvé části zaslaného dokumentu

*********************************************************************************
Pokyny na distanční výuku pro 2. ročník
Na rlinku jsou materiály k prostudování - hlavně se věnujte souboru "IracionalniRovnice.pdf". Příklady s výsledky (1.část) a příklady na procvičení (2.část) jsou na rlinku v adresáři "MAT/DistancniStudium"
Začátkem příštího týdne se spojíme online přes MS Teams pro Vaše dotazy k příkladům z prvé části zaslaného dokumentu

*********************************************************************************
Zkouška z MAT - denní studium
proběhne 27.8.2020 -- 28.8.2020 a 31.08.2020
V uvedených termínech také proběhnou zkoušky z předmětů
Mgr. Hrstkové a Mgr. Prokelové

Všechny zkoušky proběhnou v učebně VT 2
*********************************************************************************
Před přihlášením si přečtěte návod na přihlášení - najděte jej na rlinku každé třídy v adresáři Návody
Přihlášení ke zkoušce z matematiky
Přihlášení ke zkoušce z ekonomických předmětů
Přihlášení ke zkoušce z českého jazyka
POZOR!! Studenti, kteří nebudou zapsáni ke zkoušce, ji nemohou vykonávat !!! klasifikováno jako nedostavení se ke zkoušce !!!
*********************************************************************************
Podmínky zkoušky z MAT:
 • zkouška bude obsahovat 6 příkladů
 • pro úspěšné vykonání zkoušky jsou nutné kompletně a správně vyřešit 3 příklady
 • ke zkoušce se budete přihlašovat přes moji webovou stránku  od 20.08.2020
  *********************************************************************************
  1.ročník
 • Základy výrokové logiky
 • Číselné obory (algebraické výrazy - výrazy obsahující mocniny. odmocniny)
 • Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy
 • Grafické řešení rovnic a nerovnic i jejich soustav
  *********************************************************************************
  2.ročník
 • Kvadratické rovnice
 • Iracionální rovnice
 • Exponenciální rovnice
 • Logaritmické rovnice
 • Aritmetická a geometrická posloupnost a řady
  *********************************************************************************
  3.ročník
 • Goniometrické funkce ostrého a obecného úhlu
 • Definiční obor, obor hodnot a průběhy goniometrických funkcí, grafy goniometrických funkcí
 • Goniometrické rovnice
 • Planimetrie - řešení pomocí výpočtů
 • Planimetrie - řešení pomocí GeoGebry
 • Stereometrie
  *********************************************************************************
  Požadavky ke zkoušce N-ka - dálkové studium
  proběhne formou onlinetestů ze všech předmětů, které jsem vyučoval

              29.08.-30.08.2020
  Obsahem testů bude probraná látka za školní rok 2019-2020
  Testy budou otevřeny od 08:00 hod 29.08.2020 do 20:00 hod 30.08.2020
  Doklasifikace se týká studentů dálkového studia tříd:
  3BD, 3CD, 3DD - Matematika; 2BD, 2CD, 2DD - Matematika
  2CD - Fyzika; 2BD, 2CD, 2DD - Výpočetní technika
  Výsledky budou uveřejněny 01.09.2020
  *********************************************************************************
  POZOR !!! DŮLEŽITÉ PRO ZAHRANIČNÍ STUDENTY !!! POZOR
  (jedná se o studenty, kteří jsou ještě mimo území České republiky)

  ONLINETESTY PROBĚHNOUT V NEDĚLI 6.9.2020 od 10:00 hod
  Podmínka účasti je zaslání e-mailu na jlistopad@sopma.cz, kde napíšete svoje příjmení, třídu a předměty doklasifikace. Nutné pro přípravu testů !!!
  E-mail pošlete nejpozději do pátku 4.9.2020 18:00 hod !!!! *********************************************************************************
  Poslední termín pro doklasifikaci - dálkové studium
  Zkouška proběhne formou onlinetestů

  Testy budou otevřeny od 08:00 hod 11.09.2020 do 20:00 hod 12.09.2020
  Doklasifikace se týká studentů dálkového studia tříd:
  3BD, 3CD, 3DD - Matematika; 2BD, 2CD, 2DD - Matematika
  *********************************************************************************
  DU01 - Opakování učiva za studium pro 4AC, 4AE, 4AI
  Termín odevzdání 30.09.2020 do 18:00 hod
  Na rlinku si stáhněte informace a zadání varianty, které jsou pod písmenem
  u Vašeho jména, které je v souboru Varianty_DU01.doc

  *********************************************************************************
  DU01 - MAT 3. ročník: Datum odevzdání 28.9.2020 18:00 hod
  *********************************************************************************
  DU01 - MAT 2 ročník: Datum odevzdání 03.10.2020 18:00 hod
  *********************************************************************************
  Písemné práce (OnlineTesty)
  12.10.2020 - 16.10.2020

  Termíny a čas zahájení přezkoušení
  Třída
  Den
  Pondělí
   12.10.2020
  Úterý
   13.10.2020
  Středa
   14.10.2020
  Čtvrtek
   15.10.2020
  Pátek
   16.10.2020
  1.AC  xxx  xxx  xxx  xxx
  11:40
  1.AE  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx
  1.AI  xxx  xxx  xxx  xxx
  09:45
  2.AC  xxx  xxx
  09:45
    xxx  xxx
  2.AE  xxx
  08:30
    xxx  xxx  xxx
  2.AI  xxx
  12:30
    xxx  xxx  xxx
  3.AC  xxx  xxx
  12:30
  OnlineTest
    xxx  xxx
  3.AE  xxx
  09:45
  OnlineTest
    xxx  xxx  xxx
  3.AI  xxx  xxx  xxx
  08:50
  OnlineTest
    xxx
  4.AC  xxx  xxx  xxx
  11:40
    xxx
  4.AE  xxx  xxx
  08:50
    xxx  xxx
  4.AI
  12:30
    xxx  xxx  xxx  xxx
  *********************************************************************************
  Písemné práce pro 1BC - 15.10.2020 v čase 12:30 hod - 14:00 hod. *********************************************************************************
  22.10.2020 bude test pro 1AI ze ZPT v čase 11:45 - 12:15 hod
  *********************************************************************************
  Písemné práce (OnlineTesty)
  19.10.2020 - 23.10.2020

  Termíny a čas zahájení přezkoušení
  Třída
  Den
  Pondělí
   19.10.2020
  Úterý
   20.10.2020
  Středa
   21.10.2020
  Čtvrtek
   22.10.2020
  Pátek
   23.10.2020
  1.AC  xxx  xxx  xxx  xxx
  11:40
  OnlineTest
  1.AE
  10:45
    xxx  xxx
  12:35
  OnlineTest
    xxx
  1.AI  xxx  xxx  xxx  xxx
  09:45
  OnlineTest
  2.AC
  08:30
  OnlineTest
    xxx  xxx  xxx  xxx
  2.AE  xxx
  08:30
  OnlineTest
    xxx  xxx  xxx
  2.AI  xxx
  12:30
  OnlineTest
    xxx  xxx  xxx
  3.AC  xxx  xxx
  12:30
    xxx  xxx
  3.AE  xxx
  09:45
    xxx  xxx  xxx
  3.AI  xxx  xxx  xxx
  08:50
    xxx
  4.AC  xxx  xxx  xxx
  11:40
  OnlineTest
    xxx
  4.AE  xxx  xxx
  08:50
  OnlineTest
    xxx  xxx
  4.AI
  12:30
  OnlineTest
    xxx  xxx  xxx  xxx
  *********************************************************************************
  Test z MAT pro 1BC s termínem odevzdání 02.11.2020 do 18:00 hod
  naleznete na jlistopad.cz - Denní studium - 1BC-Matematika.
  *********************************************************************************
  DU01 - VTE pro třídy 2AE a 2AC
  s termínem odevzdání 02.11.2020 do 18:00 hod.
  Pro 2AE je DU na jlistopad.cz - Denní studium - 2AE-Výpočetní technika
  Pro 2AC je DU na jlistopad.cz - Denní studium - 2AC-Výpočetní technika.

  *********************************************************************************
  DU 02 - 3. ročník - Goniometrické rovnice
  Termín odevzdání: 03.11.2020 do 18:00 hod
  *********************************************************************************
  DU 02 - 4. ročník - AG - kuželosečky
  Termín odevzdání: 03.11.2020 do 19:00 hod
  *********************************************************************************
  DU 02 - 2. ročník - Kvadratické a iracionální rovnice
  Termín odevzdání: 04.11.2020 do 19:00 hod
  *********************************************************************************
  DU 01 - 1. ročník - Opakování ZŠ, soustavy rovnic
  Termín odevzdání: 04.11.2020 do 18:00 hod
  *********************************************************************************
      Písemné práce
  09.11.2020 - 13.11.2020

  Termíny a čas zahájení přezkoušení
  Třída
  Den
  Pondělí
   09.11.2020
  Úterý
   10.11.2020
  Středa
   11.11.2020
  Čtvrtek
   12.11.2020
  Pátek
   13.11.2020
  1.AC  xxx  xxx  xxx  xxx
  11:40
  1.AE  xxx  xxx  xxx
  12:35
    xxx
  1.AI  xxx  xxx  xxx  xxx
  09:45
  2.AC
  08:30
    xxx  xxx  xxx  xxx
  2.AE  xxx
  08:30
    xxx  xxx  xxx
  2.AI  xxx
  12:30
    xxx  xxx  xxx
  3.AC  xxx  xxx
  12:30
    xxx  xxx
  3.AE  xxx
  09:45
    xxx  xxx  xxx
  3.AI  xxx  xxx  xxx
  08:50
    xxx
  4.AC  xxx  xxx  xxx
  11:40
    xxx
  4.AE  xxx  xxx
  08:50
    xxx  xxx
  4.AI
  12:30
    xxx  xxx  xxx  xxx
  *********************************************************************************
  Řešení Testu02 je pro 3AE, 3AC a 3AI pod zadáním testu.
  Otevřete jej po kliknutí na nápis "Řešení"
  *********************************************************************************
  Řešení Testu02 je pro 2AE, 2AC a 2AI pod zadáním testu.
  Otevřete jej po kliknutí na nápis "Řešení"
  *********************************************************************************
  Kliknutím na "Řešení" pod zadaným DU02 - 4.,3. a 2. ročník
  je kompletní řešení tohoto úkolu. 1. ročník jej získá pod DU01
  *********************************************************************************
  DU-Logika pro 1BC s termínem odevzdání 22.11.2020 do 18:00 hod
  naleznete na jlistopad.cz - Denní studium - 1BC-Matematika.
  *********************************************************************************
  Kliknutím na "Řešení" pod zadaným Test02 1AE, 1AI a 1AC
  je kompletní řešení tohoto testu
  *********************************************************************************
  DU01 MAT - 4BD,4CD,4DD s terminem odevzdání 20.11.2020 do 18:00 hod
  přes leteckou poštu - viz "Postup odevzdani domacich ukolu.pdf", který máte na rlinku
  *********************************************************************************
      OnlineTesty
  16.11.2020 - 20.11.2020

  Termíny a čas zahájení přezkoušení
  Třída
  Den
  Pondělí
   16.11.2020
  Úterý
   17.11.2020
  Středa
   18.11.2020
  Čtvrtek
   19.11.2020
  Pátek
   20.11.2020
  1.AC  xxx  xxx  xxx  xxx
  11:40
  OnlineTest
  1.AE  xxx  xxx  xxx
  12:35
  OnlineTest
    xxx
  1.AI  xxx  xxx  xxx  xxx
  10:05
  OnlineTest
  2.AC
  08:30
  OnlineTest
    xxx  xxx  xxx  xxx
  2.AE  xxx  xxx  xxx
  13:20
  OnlineTest
    xxx
  2.AI  xxx  xxx
  10:45
  OnlineTest
    xxx  xxx
  3.AC  xxx  xxx
  12:30
  OnlineTest
    xxx  xxx
  3.AE  xxx  xxx  xxx  xxx
  08:50
  OnlineTest
  3.AI  xxx  xxx  xxx
  08:50
  OnlineTest
    xxx
  4.AC  xxx  xxx  xxx
  11:40
  OnlineTest
    xxx
  4.AE  xxx  xxx
  15:00
  OnlineTest
    xxx  xxx
  4.AI
  12:30
  OnlineTest
    xxx  xxx  xxx  xxx
  *********************************************************************************
  1AE - Náhradní OnlineTest 02 se bude psát
  v pondělí 23.11.2020 od 10:45 hod
  Těším se Vaši 100% účast.
  *********************************************************************************
  DU02 - VTE pro třídy 2AE a 2AC s termínem odevzdání:
  2AE - 24.11.2020 do 18:00 hod.
  2AC - 25.11.2020 do 18:00 hod
  Pro 2AE je DU na jlistopad.cz - Denní studium - 2AE-Výpočetní technika
  Pro 2AC je DU na jlistopad.cz - Denní studium - 2AC-Výpočetní technika.

  *********************************************************************************
  Všechny ročníky mají na rlinku dokument "Příklady na procvičování".
  Obsah jsem Vám zaslal přes Komens. Projděte si jej, spočítejte si všechny příklady.
  Písemné testy z MATEMATIKY - 4ročník - kuželosečky 3 příklady
  4AE --- 16. 12. 2020
  4AC --- 17. 12. 2020; 4AI --- 17. 12. 2020

  *********************************************************************************
              Adventní matematické kalendáře pro jednotlivé ročníky
  Kalendář otevřete kliknutím na hnědý nápis s příslušným ročníkem
  Veselé matematické Vánoce pro 1.ročník
  Veselé matematické Vánoce pro 2.ročník
  Veselé matematické Vánoce pro 3.ročník
  Veselé matematické Vánoce pro 4.ročník
  Termín odevzdání nejpozději 29. 12. 2020 do 18:00 hod přes leteckou poštu
  DU02 MAT - 4BD,4CD,4DD s terminem odevzdání 18.12.2020 do 18:00 hod
  přes leteckou poštu - viz "Postup odevzdani domacich ukolu.pdf", který máte na rlinku
  *********************************************************************************
  DU01 MAT - 3BD,3CD,DD s terminem odevzdání 20.12.2020 do 18:00 hod
  přes leteckou poštu - viz "Postup odevzdani domacich ukolu.pdf", který máte na rlinku
  *********************************************************************************
  DU01 VYT - 3BD,3CD,3DD s terminem odevzdání 28.11.2020 do 18:00 hod
  přes leteckou poštu - viz "Postup odevzdani domacich ukolu.pdf", který máte na rlinku
  4. ročník: Komplexní čísla
  Materiály pro studium jsou na rlinku v adresáři MAT a podadresáři KomplexniCisla (4soubory a 2 videa)
  DU03 - termín odevzdání 09.01.2021 18:00 hod

  3. ročník: Trigonometrie obecného trojúhelníku
  Materiály pro studium jsou na rlinku v adresáři MAT a podadresáři Planimetrie
  (1 soubor + 7 příkladů s výsledky na procvičení + VelkaKnihaGeometrie - důkladně si ji prostudujte)
  DU03 - termín odevzdání 11.01.2021 18:00 hod

  2. ročník: Exponenciální rovnice a nerovnice
  Materiály pro studium jsou na rlinku v adresáři MAT a podadresáři ExponencialniRovnice (4soubory a 2 videa+10 příkladů na procvičení s výsledky)
  DU03 - termín odevzdání 10.01.2021 18:00 hod

  1. ročník: Soustavy rovnic a Grafy funkcí s absolutní hodnotou
  Materiály pro studium jsou na rlinku v adresáři MAT a podadresáři Grafy_soustavy-rovnic (1soubor s příklady a 1 video).
  Souvisí s adresářem Distanční studium_videa/SoustavyRovnic

  DU02 - termín odevzdání 13.01.2021 18:00 hod

  *********************************************************************************
  Od 11.01. 2021 začnou záverečné OnlineTesty - téma:
  1. test: Látka z tohoto týdne a materiálů, které máte na rlinku
  2. test: Opakování za I. pololetí.
  Může být rozděleno do dvou testů
  Testy budou časově omezené a výsledky budou sloužit pro závěrečnou klasifikaci za I. pololetí.

 • Upozornění pro studenty

  Školní rok
  2020/2021

  Doučování začíná ihned po uvolnění plné prezenční výuky

   11.01. - 17.01.2021
            sudý týden  Kontaktní informace

  Telefon: +420 (603) 529 659
  Email: jlistopad@sopma.cz
  Web: www.jlistopad.cz