Vážení studenti Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA)


Webová stránka Vám bude sloužit jako pomoc pro Vaši výuku mnou vyučovaných předmětů.

Zde najdete teorii, úkoly, řešení úkolů, řešení písemných prací a mnoho dalších informací pro Vaše úspěšné studium.

Přejít na stránky školy Přejít na online testy Přejít na rlink

Matematika - 2CD


2CD - Matematika - MAT - 2CD - Závěrečná PP

20240414172537-ZaverTest-2CD.pdf

Vypracované příklady nahrajte formou odevzdávárny přes uschovna.cz.
Termín odevzdání je pátek 10.05.2024 20:00 hod

Řešení ještě nebylo přidáno.

2CD - Matematika - Veselé vánoce 2023 - MAT - 2CD

Řešení vypracujte rukou na papír, na úvodní list nahoru napište čitelně svoje jméno. Ke každé úloze pište její číslo. Výsledný list (listy) vyfoťte, zkontrolujte, že je na fotce vše dobře čitelné (pište zřetelně a výrazným perem, nevhodné jsou čtverečkované papíry apod).
Pokud máte řešení na více listech, zkonvertujte je do jednoho souboru ve formátu PDF, poslouží k tomu například https://jpg2pdf.com/ nebo jiná podobná aplikace. Ověřte si, že soubor nemá více než 16MB.
Výsledný soubor nahrajte formou odevzdávárny přes uschovna.cz.
Termín odevzdání je pátek 21.12.2023, 20:00 hod

Nenechávejte odevzdání na poslední chvíli. Pokud z jakéhokoli důvodu neodevzdáte včas, úkol bude neuznán a nebude možnost to nijak nahradit. Proto se včas ujistěte, že máte úkol vypracovaný, čitelně vyfocený, zkonvertovaný do jednoho souboru PDF a že nepřesahuje 16 MB, ať jej stihnete odevzdat do termínu.

Řešení ještě nebylo přidáno.

Upozornění pro studenty

    Školní rok
    2023/2024
********************

Kalendář
********************

Kontaktní informace

Telefon: +420 (603) 529 659
Email: jlistopad@sopma.cz
Web: www.jlistopad.cz